Levend Woord Gemeente Franeker


Ik ben Barabbas…


Gods beloften bij het sterven

Ps.23:4 Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (staten vert) Luc.21:18 Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; 19 door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Joh.5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijnRead the Rest…


Watch the Lamb


Gods beloften van verhoging door verootmoediging

Jes.57:15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven Dan.10:12 En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van deRead the Rest…


Gods beloften van vriendschap.

Spr.3:3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, 4 dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Spr.18:24 Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. (OV) LucRead the Rest…


Gods beloften voor Zijn werk in en door ons

Joh.14:10 … De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. 11 Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf. 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die IkRead the Rest…


Gods beloften voor standvastigheid, bewaring voor terugvallen

Ps.26:1 Van David. Doe mij recht, HERE, want ik heb in onschuld gewandeld; op de HERE heb ik vertrouwd zonder te wankelen. Ps.37: 24 wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de HERE schraagt zijn hand. Ps.55:23 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Ps.62:3 waarlijk, HijRead the Rest…


Gezamenlijke maaltijd

Vandaag, 13 april, hebben we weer een heerlijke morgen (plus gedeelte van de middag) met elkaar mogen hebben. Na de dienst werd er allerlei lekkers klaargezet en warm gemaakt en hebben we met een grote groep samen gegeten. Altijd goed om zo in zo’n heerlijke ontspannen sfeer met elkaar na te praten over de dienst maar ook over alles watRead the Rest…


Gods beloften naderen/zoeken

1 Kron.28:9 En gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader, en dien Hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed, want de HERE doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen. Indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; doch indien gij Hem verlaat, zal Hij u voor eeuwig verwerpen. Read the Rest…


De Koning komt…!

  Hannah mocht even van mama lekker buiten spelen.  Ze vind dat altijd fijn, vooral als haar vriendinnetje Mirjam ook buiten is. Ze loopt naar buiten toe en wil Mirjam, die naast hun woont, roepen maar ineens ziet ze dat het heel druk buiten is. Wat vreemd, dat ziet ze hier anders nooit dat er zoveel mensen richting de poortRead the Rest…


Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus
Contact Form Powered By : XYZScripts.com