Levend Woord Gemeente Franeker


Zo waardevol!

Als je naar de situatie in de wereld kijkt lijkt het haast of een mensenleven niets meer waard is. De onderlinge haat neemt hand over hand toe en eindigt, helaas niet zelden, in gruwelijke moordpartijen. We zien wereldwijd een toenemende haat richting Gods kinderen, een haat waarvan ik gemerkt heb dat het mensen angstig maakt, huiverig maakt en in hunRead the Rest…


I stand amazed


Waar sta jij?

  Johannes 4:   4 En Hij moest door Samaria gaan. 5 Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld, dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had; daar was de bron van Jakob. 6 Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten; het was ongeveer het zesdeRead the Rest…


Sing sing sing


Sacrifice


Zorgen

Liza is de hele middag al lekker bij haar buurmeisje aan het spelen geweest. Ze hebben samen een puzzel gemaakt en heerlijk zitten kleuren. Liza vind het altijd erg fijn om bij Sanne te spelen, dat maakt haar blij. Sanne is gelukkig weer thuis uit het ziekenhuis, dat duurt voor Liza altijd veel te lang want dan mist ze haarRead the Rest…


This I believe


Geen afwijzing in Hem…

Een van de meest voorkomende wortels van alle persoonlijke problemen is afwijzing. Tot deze conclusie kwam ik niet als socioloog of als psycholoog maar als Bijbelleraar. Afwijzing kan omschreven worden als ‘het gevoel niet gewenst te zijn’. We hebben allemaal wel eens met afwijzing te maken gehad. Er zijn veel vormen van afwijzing. Enkele voorbeelden: Je werd altijd als laatste gekozenRead the Rest…


Lofprijs

  Muziek en zang is een schepping van God. In de hemel wordt gezongen en men bespeelt er ook muziek instrumenten, lees maar in Openb. 5:8,9 “……..hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende…..” Openb.15:3 “….En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, enRead the Rest…


Liefde met een uitroepteken!

  1 Joh. 4: De werking van de liefde Gods in ons 7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeborenRead the Rest…


Hooglied 1: 2 Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Deze God en Vader, vol van onovertroffen liefde, wil zo intiem met jou en mij zijn... Hem mogen wij eren en dienen!
Contact Form Powered By : XYZScripts.com