Kijken in de spiegel…

meisje op schommel

Een spiegel Als jij voor een spiegel staat wie zie jij dan? Jezelf natuurlijk, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel als jij in een spiegel kijkt zie je dan een persoon die voor de wereld van weinig waarde is? Zie je een totaal nutteloos persoon? Een persoon door iedereen afgewezen, door de mensen als niet mooi betiteld? Of………Read the rest of this page »


Een relatie met God

Knipsel

Here Jezus, zend mij op Uw wegen

image

                  Here Jezus, zend mij op Uw wegen, Zoals U ook Uw discipelen zond. Zoals U sprak door Uw profeten: Leg ook Uw woorden in míjn mond. En Heer, mocht dat moment dan komen Dat mijn mond zich opent om te spreken Laat dan bij mooie praatjes, zoete woorden Uw heilig Woord,Read the rest of this page »


Beloofd!

esau-verkoopt-het-eerstgeboorterecht-genesis-25

Genesis 25: Esau en Jakob 19 Dit is de geschiedenis van Isaak, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak. 20 En Isaak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Betuël, de Arameeër uit Paddan-Aram, de zuster van de Arameeër Laban, tot vrouw nam. 21 Nu bad Isaak de HERE voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar; enRead the rest of this page »


Goliath

goliath

De vergadering…

juk

Satan hield een wereldwijde conferentie voor demonen. In zijn opening zei hij: We kunnen de christenen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze er niet van weerhouden in hun bijbel te lezen. We kunnen ze zelfs niet weerhouden om een intieme relatie met hun verlosser te hebben. Zodra ze Jezus aannemen, is onze machtRead the rest of this page »


Ik ben wie ik ben!

image

  In een prachtige tuin verdorden hartje voorjaar de bladeren, de bloesem aan de struiken verwelkte nog voor de bloei echt op gang was gekomen en de bloemen lagen geknakt op de grond. De tuinman begreep er niets van en vroeg aan de eik wat er aan de hand was. Die zei dat hij niet meer wilde leven, omdat hijRead the rest of this page »


Wat heeft het Hem gekost?

one drop

Een oude vogelkooi   Er was eens een man, genaamd George Thomas. Hij was dominee in een kleine stad in Engeland. Op Paasmorgen ging hij naar de kerk met een oude, roestige vogelkooi en zette deze op de preekstoel. Vele wenkbrauwen werden gefronst.   Dominee Thomas begon te vertellen.   Gemeente, ik liep gisteren in de stad, toen ik eenRead the rest of this page »


Samen vissen

vissen

Openbaring 21:9- 22:5 – Het nieuwe Jeruzalem

nieuw jeruzalem

In dit gedeelte bespreken wij het laatste visioen van Johannes. Dat gaat over het nieuwe Jeruzalem, een ongekend mooie Stad. Daarvan geeft Johannes ons een indrukwekkende omschrijving, zowel van binnen als van buiten. Het hemelse Jeruzalem/Sion is de Stad van de levende God. Het is de Stad die Abraham verwachtte en waarvan God de grote Architect en Bouwmeester is (HebreeënRead the rest of this page »


Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. -- Galaten 5:13-14
Contact Form Powered By : XYZScripts.com