Opwekking 237

OPwekking 237

Beloofd!!

image

  Genesis 25: Esau en Jakob 19 Dit is de geschiedenis van Isaak, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak. 20 En Isaak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Betuël, de Arameeër uit Paddan-Aram, de zuster van de Arameeër Laban, tot vrouw nam. 21 Nu bad Isaak de HERE voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar;Read the Rest…


Zie het zelf – Jolinde van Dijk

abraham-isaak

Klik hier om de video te openen.


Snoeien

20150725_092853-1

Was vanmorgen aan het wandelen en op een afgelegen stuk zag ik een man bij de wilgen bezig.  Af en toe keek hij schuchter om zich heen of er niemand  zag dat hij de jonge twijgen eraf kapte.   Moest denken aan de Landman en Zijn snoeien in ons leven maar ook aan het feit dat soms anderen willen snoeienRead the Rest…


Alles van je af gooien!

Alles van je af gooien

Klik hier voor het filmpje


De man in de put

hand

In dienst van Hem!

Tot 1 mei 1997 gold in Nederland de dienstplicht. Jongens die 18 werden werden tot die datum opgeroepen om hun plicht in het Nederlandse leger te vervullen. Voor Gods leger, zijn arbeiders is er nog altijd die oproep. Paulus deed in zijn brief aan de Romeinen die oproep, lees maar even mee in Romeinen 12: 1 Ik vermaan u dan,Read the Rest…


Waar ga ik heen?

Syrie

  Marianne zat naar het nieuws te kijken, de kinderen waren rondom haar aan het spelen maar het kwam niet bij haar binnen. Alleen die gruwelijke beelden die ze daar voorbij zag komen op haar televisiescherm drongen als pijnlijke steken binnen in haar hart. Ze had ze vaker gezien maar sinds ze afgelopen maand een nauw contact had opgebouwd metRead the Rest…


Gebed van Jabes, ook voor jou!

Gebed van Jabes, Wouter

Klik hier om het filmpje te bekijken. Veel zegen toegewenst en laat gerust iets van je horen na het zien van dit filmpje!


Zo ben ik nu eenmaal…

Diana YouTube

Klik hier om het filmpje te zien.


Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. -- Galaten 5:13-14
Contact Form Powered By : XYZScripts.com