Openbaring 21:9- 22:5 – Het nieuwe Jeruzalem

nieuw jeruzalem

In dit gedeelte bespreken wij het laatste visioen van Johannes. Dat gaat over het nieuwe Jeruzalem, een ongekend mooie Stad. Daarvan geeft Johannes ons een indrukwekkende omschrijving, zowel van binnen als van buiten. Het hemelse Jeruzalem/Sion is de Stad van de levende God. Het is de Stad die Abraham verwachtte en waarvan God de grote Architect en Bouwmeester is (HebreeënRead the rest of this page »


Good good Father

Perfecte Vader

Het juiste kunnen zien

image

Hoognodig moet ik een nieuwe bril. De glazen ziet u, de glázen, die voldoen niet meer. Wat het precies is, weet ik niet, maar ik zie het allemaal niet zo scherp meer. Ik zie nog wel wát, maar het is tegenwoordig allemaal zo vaag, zo wazig voor mijn ogen. Ik kan de dingen niet meer goed onderscheiden, ik zie somsRead the rest of this page »


Jij bent niet alleen!

Jij bent niet alleen… God houd ontzettend veel van jou, zo ontzettend veel dat Hij alles, maar dan ook alles voor jou over had. Jij bent niet alleen… Zijn liefde gaat zo enorm onvoorstelbaar diep! Moet je eens voorstellen dat jij het allerliefste wat jij had op moest geven om mensen die zich keihard tegen je keren vaak te redden,Read the rest of this page »


Hoe lang duurt het nog?

image

  Visioen uit 1968 van een Noorse vrouw   Dit visioen beschrijft onze tijd en de dingen die ze beschrijft zijn al voltrokken of aan de gang. Een oude vrouw van 90 uit Valdres in Noorwegen had een visioen van God in 1968. De evangelist Emanuel Minos had een bijeenkomsten in de plaats waar ze woonde. Daar had hij deRead the rest of this page »


Hoor Hij roept jou…

dichtgeplakte_mond

Hoor…wees even stil, laat de drukte van de wereld even los, en hoor naar wat Hij jou zegt! Nee sterker nog; waar Hij jou toe roept: Matt 28: 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb,Read the rest of this page »


Evangelisatie-actie

Op zaterdag 16 juli komt St. Kerygma weer met de Kingcoachbus op onze uitnodiging naar Franeker. Om samen met ons dat o zo belangrijke nieuws, dat goede niet te overtreffen nieuws van het offer van Koning Jezus die voor ieder mens is die het aan wil nemen. Het is zo belangrijk dat ieder mens te horen krijgt Wie Hij inRead the rest of this page »


Versta je Hem of gaat wat Hij jou zegt aan je voorbij?

image

Zeker tien mannen, marconisten, zitten in de wachtkamer van de telegraafmaatschappij. Ze komen solliciteren op een advertentie. Tussen negen en twaalf uur ´s morgens moeten ze zich melden op het kantoor van de maatschappij. Zo zitten ze te wachten, terwijl ze een praatje maken. De een vertelt, waar hij momenteel werkt; een ander maakt duidelijk, wat hij van de nieuweRead the rest of this page »


Netten aan de andere kant vereist nieuw denken

image

Johannes 21 : 6-21 Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het (net) uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. 7 Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, datRead the rest of this page »


Morgen..!?

image

Wanhopig…   Er komt een jongeman bij een Joodse Rabbi en vraagt hem: “Rabbi , wanneer kan ik het beste God gaan zoeken”?   De Rabbi antwoordt hem: “Morgen jongen , morgen”!   De jongeman antwoordt terug: “Maar morgen kan ik wel dood zijn”…   Toen bleef het stil…   Zo is het vaak met ons mensen: We stellen eenRead the rest of this page »


Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. -- Galaten 5:13-14
Contact Form Powered By : XYZScripts.com